Algemene Verordening Gegevensbescherming 2023


Privacy statement : JELLZ®- Cosmetics

 

Inleiding:

JELLZ®- Cosmetics neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.

In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.

Indien je persoonsgegevens aan JELLZ®- Cosmetics verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen.

Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@cchennabrows.nl

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jellz-cosmetics.com  dan verwijderen wij deze informatie.

 

Wie is JELLZ®- Cosmetics

 JELLZ®- Cosmetics is een groothandel leverancier in wenkbrauw producten  , kantoorhoudende te 6658 GH Beneden Leeuwen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 10012300.

 JELLZ®- Cosmetics is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door JELLZ®- Cosmetics de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt  JELLZ®- Cosmetics  jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor JELLZ®- Cosmetics persoonsgegevens over jou verwerkt.

Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens  JELLZ®- Cosmetics voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door  JELLZ®- Cosmetics worden bewaard.

Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde : Financiële administratie

Gegevens: Factuuradres

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

 

Bestellingen/ webshop:

Doeleinde : Beheer van bestellingen/webshop

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestelling nummer

Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestelling nummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestelling nummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Verlenen van de diensten en trainingen zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Afhandeling klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Facturatie 

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : CRM

Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Gebruikers ID, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Sollicitatie 

Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Gebruikers ID, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Direct Marketing 

Gegevens: E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Affiliatie marketing

Gegevens: E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Nieuwsbrief

Gegevens: E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Sociale marketing

Gegevens: E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Loyaliteitsprogramma

Gegevens: E-mailadres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde : Website analystics

Website 

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Chatfunctie

Gegevens: Naam, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde : Beveiliging en fraudebestrijding

Cameratoezicht

Gegevens: Bewakingsvideo

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Onderzoek & Ontwikkeling

Marktonderzoek

Gegevens: NAW-gegevens, Gezondheidsgegevens

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

JELLZ®- Cosmetics  heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage :

Je kunt je eigen (persoons) gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account.

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij  JELLZ®- Cosmetics over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen :

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij JELLZ®- Cosmetics.

Je kunt JELLZ®- Cosmetics  verzoeken je gegevens te wijzigen, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking:

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om  JELLZ®- Cosmetics te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.   

 

Recht van bezwaar:

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van JELLZ®- Cosmetics  of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht:

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van JELLZ®- Cosmetics  te verkrijgen.

JELLZ®- Cosmetics zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken:

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken.

Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken.

Het kan zijn dat JELLZ®- Cosmetics je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door JELLZ®- Cosmetics :

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@cchennabrows.nl

JELLZ®- Cosmetics  zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat JELLZ®- Cosmetics een dergelijk verzoek heeft ontvangen.

Indien JELLZ®- Cosmetics je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens:

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers

Het kan zijn dat JELLZ®- Cosmetics verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt JELLZ®- Cosmetics deze:

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van  JELLZ®- Cosmetics worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van JELLZ®- Cosmetics  worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd:

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd.

Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen:

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop JELLZ®- Cosmetics  je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@jellz-cosmetics.com

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop JELLZ®- Cosmetics jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@jellz-cosmetics.com

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.